Logo Juf & Co

Ons aanbod

Bijles, huiswerkbegeleiding en trainingen

Bijles Huiswerkbegeleiding Trainingen

Bijles

Voor kinderen die moeite hebben met de leerstof van de basisvakken (denk aan rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen) bieden wij hulp op maat. Ook voor andere vakken kunnen wij hulp bieden. Daarnaast kan er in de bijles gewerkt worden aan de taakaanpak, werkhouding en de concentratie van uw kind. De bijles kan één-op-één plaats vinden of in een groepje.

Huiswerkbegeleiding

Voor kinderen die moeite hebben met het plannen en het maken van hun huiswerk bieden wij huiswerkbegeleiding. We nemen samen het huiswerk door, leren aan hoe uw kind huiswerk moet plannen en helpen met het voorbereiden van de toetsen. Ook begeleiden we in het ‘leren leren’ en de overgang van basisschool naar VO.

Trainingen

Beelddenkers zijn fantastisch
‘Beelddenkers zijn fantastisch’ is een training voor beelddenkers. Niet ieder kind leert op dezelfde manier. Het onderwijs sluit niet aan bij alle denkwijzen. Logisch, want de meerderheid van de mensen (±95%) leert via het gehoor. Slechts een kleine groep leert visueel.

Lees meer

Op weg naar de brugklas
De overgang van groep 8 naar de brugklas kan best groot zijn voor uw kind. Spannend! Geef uw kind een goede start met de training ‘op weg naar de brugklas’. In 3 lessen of 1 dagdeel weet uw kind hoe je het beste kunt leren en hoe je overzicht hebt.

Lees meer

Alle teksten de baas
Tijdens de training ‘Alle teksten de baas’ leert uw kind stukken tekst nog beter begrijpen. Wist u dat begrijpend lezen de basis is van bijna alle vakken?

Lees meer

Executieve functies
‘Je brein als computer’ is een training voor kinderen om de executieve functies te trainen.  Kinderen die niet snel kunnen starten met hun taak. Die veel afgeleid worden door alles om hen heen of moeite hebben om naar zichzelf te kijken.

Lees meer

Citotrainingen voor groep 6, 7 of 8
Scoort uw kind de methodetoetsen goed maar vallen de resultaten van de Cito toets steeds tegen? Met deze Citotraining krijgt uw kind extra begeleiding met de voorbereiding van zijn of haar Cito toets.

Lees meer

Aanbod voor scholen
Juf & Co biedt leerlingbegeleiding aan op scholen. Scholen kunnen hiervoor een beroep doen op het Nationaal Programma Onderwijs. Te denken valt aan extra uitleg van een bepaald onderwerp aan een klein groepje, maar ook begeleiding aan individuele leerlingen, NT2-leerlingen en leerlingen die moeite hebben met concentratie, taakaanpak of leren leren. Voor meer informatie kunt u verder lezen bij werkwijze of contact met ons opnemen.

Hoe werkt Juf & Co?

  • Intake met de IB-er
  • Plan van aanpak voor iedere leerling
  • Logboek waar leerkrachten inzage in hebben
  • Evaluaties met ouders en leerkracht/ IB
  • In te zetten per uur

Wij kunnen ingezet worden om onder schooltijd kinderen individueel of in groepjes op school te begeleiden. Tevens zijn wij ook beschikbaar na schooltijd en in schoolvakanties.

Meer informatie?
Neem contact op via info@jufenco.nl, vul het contactformulier in of bel naar 06-27432772 (Annika)

Neem contact op

Juf & Co kijkt naar wat uw kind nodig heeft

Juf & Co wil kinderen weer plezier laten krijgen in het leren!

Neem contact op