Logo Juf & Co

Alle teksten de baas

Alle teksten de baas

Tijdens de training ‘Alle teksten de baas’ leert uw kind stukken tekst nog beter begrijpen. Wist u dat begrijpend lezen de basis is van bijna alle vakken? Ook bij het vak rekenen en dan met name bij verhaalsommen, is het leggen van verbanden heel belangrijk. De training helpt uw kind grote lappen tekst de baas te worden, zijn woordenschat te vergroten en belangrijke woorden uit de tekst te halen. Ook leert uw kind wat signaalwoorden, verwijswoorden, synoniemen en tekstverbanden zijn. Om goed te leren begrijpen waar een tekst over gaat, is de ontwikkeling van de woordenschat en het niveau van het technisch lezen essentieel.

Terug naar ons aanbod

Juf & Co kijkt naar wat uw kind nodig heeft

Juf & Co wil kinderen weer plezier laten krijgen in het leren!

Neem contact op