Logo Juf & Co

Beelddenkers zijn fantastisch

Beelddenkers zijn fantastisch is een training voor beelddenkers.

Beelddenkers zijn fantastisch

Beelddenkers zijn fantastisch is een training voor beelddenkers. Niet ieder kind leert op dezelfde manier. Het onderwijs sluit niet aan bij alle denkwijzen. Logisch, want de meerderheid van de mensen (±95%) leert via het gehoor. Slechts een kleine groep leert visueel. Tijdens de training wordt geleerd de lesstof te vertalen naar beelden in plaats van woorden. Vervolgens krijgt de informatie een vaste plek in het hoofd. Hiermee krijg uw kind grip op het opslaan, verwerken en onthouden van de aangeboden leerstof en kan uw kind bij toetsing de informatie makkelijk terug vinden in het geheugen. Dit geeft ook rust in zijn/haar hoofd.

Tijdens de basistraining behandelen we het ordenen van informatie, het alfabet, technisch lezen, het honderdveld, de woorden (dictee), automatiseren t/m 20 , tafels, klokkijken analoog/digitaal en redactiesommen.

De bovenbouw training behandelt het metriek stelsel, breuken, procenten, cijferend rekenen, redactiesommen, werkwoordspelling, begrijpend lezen, zinsontleden, woordbenoemen, topografie en CITO toetsen.

De training is op aanvraag beschikbaar.

Terug naar ons aanbod

Juf & Co kijkt naar wat uw kind nodig heeft

Juf & Co wil kinderen weer plezier laten krijgen in het leren!

Neem contact op