Logo Juf & Co

Executieve functies

‘Je brein als computer’ is een training voor kinderen om de executieve functies te trainen.

Executieve functies

‘Je brein als computer’ is een training voor kinderen om de executieve functies te trainen. Kinderen die niet snel kunnen starten met hun taak. Die veel afgeleid worden door alles om hen heen of moeite hebben om naar zichzelf te kijken. Kinderen die het lastig vinden om de tijd in de gaten te houden, een planning te maken (of zich eraan te houden) of niet weten hoe ze hun spullen netjes kunnen organiseren.

Wat zijn Executieve functies?

De executieve functies noemen we ook wel de regelfuncties van de hersenen, die nodig zijn om ons gedrag te sturen, om zo het beste te kunnen handelen in de dagelijkse praktijk en in het bijzonder bij het leren op school. Hierbij heeft iedereen zijn eigen combinatie van sterke en zwakkere executieve functies, waarbij de executieve functies invloed hebben op elkaar en met elkaar samenwerken.

Zonder goede executieve functies kan een leerling zijn intelligentie, ook al is deze van hoog niveau, niet optimaal inzetten. Zo kan de leerling instructie missen, omdat hij of zij nog aan het schakelen is naar het andere vak. Of krijgt de leerling zijn werk niet af, omdat de planning te wensen over laat. De verschillende executieve functies op een rijtje:

  • Inhibitie helpt je je impulsen van binnenuit en prikkels van buitenaf te remmen, waardoor je eerst kunt nadenken, voordat je doet.
  • Het werkgeheugen helpt je om informatie vast te houden en te bewerken bij het uitvoeren van taken. Daarnaast gebruik je het om eerder geleerde kennis, vaardigheden, ervaringen of probleemoplossingsstrategieën toe te passen in een actuele of toekomstige situatie.
  • Planning en organisatie zijn de vaardigheden die je helpen om een plan van aanpak te maken en daadwerkelijk uit te voeren.
  • Taakinitiatie helpt je om op tijd en op een efficiënte manier een taak te beginnen. Ook het zelfstandig bedenken van ideeën, strategieën, antwoorden en oplossingen valt hieronder (initiatief tonen).
  • Emotieregulatie helpt je om op een goede manier met emoties om te gaan, zodat je doelen kunt realiseren, taken kunt voltooien of gedrag kunt controleren en sturen.
  • Flexibiliteit helpt je om soepel om te gaan met veranderingen, te schakelen tussen activiteiten en waar nodig je gedrag en gedachten aan te passen aan de nieuwe omstandigheden.
  • Metacognitie en zelfmonitoring helpen je om een stapje terug te doen in de situatie om het proces te evalueren en er lering uit te trekken voor een volgende keer.
  • Doelgericht doorzettingsvermogen en volgehouden aandacht helpen je om een doel te formuleren, dat te realiseren en daarbij aandacht te blijven schenken, ondanks afleiding, vermoeidheid of verveling.
  • Timemanagement helpt je om in te schatten hoeveel tijd je hebt, hoe je die kunt indelen en hoe we ons aan tijdslimieten kunnen houden. Het besef dat tijd belangrijk is.
Terug naar ons aanbod

Juf & Co kijkt naar wat uw kind nodig heeft

Juf & Co wil kinderen weer plezier laten krijgen in het leren!

Neem contact op