Logo Juf & Co

Over ons

Juf & Co wil kinderen weer plezier laten krijgen in het leren!

Over Juf & Co

Juf & Co is in 2021 opgericht door Annika Boere en Carina Horden. De medewerkers van Juf &Co hebben al ruim 25 jaar ervaring met lesgeven in alle groepen van de basisschool. Ook zijn we werkzaam geweest in het (speciaal) basisonderwijs en hebben veel ervaring opgedaan met kinderen met ADHD , ADD, ASS, TOS, dyslexie en dyscalculie.

Door de grote klassen, de hoge eisen, leer/concentratie problemen en door de opgelopen achterstanden in coronatijd zagen en hoorden we dat veel kinderen het niet makkelijk hadden op school. Als juf frustreerde het ons ook al een tijd dat wij niet genoeg tijd hadden de kinderen op een goede manier te kunnen helpen en ze juist te kunnen behoeden voor negatieve ervaringen. De tijd ontbrak maar de kennis was er wel. Dit heeft ons doen besluiten om Juf & Co op te richten.

Juf & Co onderscheidt zich door uit te gaan van de sterke kanten van uw kind en legt de nadruk op het vergroten van het zelfvertrouwen en het positief benaderen van uw kind. Dit bereiken we door persoonlijke 1- op-1 aandacht te geven waarbij wij onze jarenlange ervaring als leerkracht (speciaal) basisonderwijs goed kunnen gebruiken.

Maak kennis met de juffen van Juf & Co

Annika Boere

Annika Boere

Na 28 jaar werkzaam te zijn geweest in het basisonderwijs en (speciaal) basisonderwijs merk ik dagelijks op dat de kinderen steeds meer individueel benaderd moeten worden, een eigen leerlijn nodig hebben waardoor ze meer succeservaringen op kunnen doen en daardoor zelfstandiger, gemotiveerder en gelukkiger worden. De hoge eisen die worden gesteld aan kinderen leiden er toe dat veel kinderen uitvallen en andere klachten ontwikkelen waardoor ze niet meer met plezier naar school gaan. Elke dag is een strijd. Terwijl die kinderen op een andere manier met betere begeleiding wel tot hun recht kunnen komen. Ik merkte dit vooral aan de kinderen die (uiteindelijk) op het SBO kwamen. Ik paste het niveau, het tempo en de hoeveelheid van de leerstof aan. Door deze aanpassingen kreeg het kind weer succeservaringen, voelde zich veilig en kwam langzamerhand weer aan leren toe. Ik wil kinderen weer plezier laten krijgen in het leren waarbij ik uitga van de talenten van uw kind.

Te bereiken op annika@jufenco.nl

Carina Horden

Carina Horden

Na bijna 25 jaar als leerkracht op een reguliere basisschool en in het (speciaal) basisonderwijs te hebben gewerkt, werd het tijd voor een nieuwe uitdaging. Mijn passie om in het onderwijs te gaan werken, is om kinderen te begeleiden en te helpen. Mijn ervaring in het onderwijs is dat steeds meer kinderen hulp nodig hebben, omdat ze het tempo/niveau niet bij kunnen houden, op een andere manier leren of om andere redenen vastlopen. Omdat je meestal een grote groep kinderen in je klas hebt, is die tijd er vaak niet voor ieder kind. Hier kreeg ik steeds meer moeite mee, want je wil graag elk kind helpen. Samen met Annika, met wie ik de laatste jaren samen een klas heb gedraaid, kwam dit steeds vaker ter sprake. Zij had hetzelfde gevoel. Daarna is het balletje gaan rollen en zijn we voor onze echte passie gegaan: ons eigen bijles en huiswerkbureau. Wij hebben de ervaring en alle tijd om uw kind te helpen en te begeleiden!

Juf & Co kijkt naar wat uw kind nodig heeft

Juf & Co wil kinderen weer plezier laten krijgen in het leren!

Neem contact op