Logo Juf & Co

Aanbod voor scholen

Juf & Co kijkt naar wat uw kind wél kan!

Juf & Co biedt leerlingbegeleiding aan op scholen. Scholen kunnen hiervoor een beroep doen op het Nationaal Programma Onderwijs. Te denken valt aan extra uitleg van een bepaald onderwerp/thema aan een klein groepje zoals breuken, procenten, kommagetallen of klokkijken, begrijpend lezen en (werkwoord)spelling. Dit kan gaan om losse lessen, maar ook om een lessencyclus. Begeleiding aan individuele leerlingen, NT2-leerlingen en leerlingen die moeite hebben met concentratie, taakaanpak of leren leren is ook mogelijk. Voor meer informatie kunt u verder lezen bij werkwijze of contact met ons opnemen.

Juf & Co kijkt naar wat uw kind nodig heeft

Juf & Co wil kinderen weer plezier laten krijgen in het leren!

Neem contact op