Logo Juf & Co

Basisonderwijs

Juf & Co kijkt naar wat uw kind wél kan!

Basisonderwijs

Voor kinderen die moeite hebben met de leerstof van de basisvakken zoals rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen, bieden wij hulp op maat. Uiteraard kan uw kind ook hulp krijgen bij andere vakken. Tijdens de bijles wordt onder andere gekeken naar taakaanpak, werkhouding en de concentratie van uw kind. De bijles kan individueel plaatsvinden of in een groepje. Wij kunnen zelf groepjes vormen, maar uw kind kan zich ook samen met een klasgenoot of vriendje opgeven.

Leerachterstand

Moeite met de leerstof uit het basisonderwijs? Dat kan gaan om de vakken als rekenen, spelling, taal, lezen en begrijpend lezen. De bijles wordt op maat aangeboden om zo snel mogelijk weer bij het klassikale niveau aan te sluiten.

Concentratieproblemen

Hulp voor kinderen die het lastig vinden om zich op de taken in de klas te focussen. Kinderen die zich moeilijk kunnen concentreren, veel aan het dagdromen zijn, snel afgeleid raken en die het moeilijk vinden om hun taken op tijd af te hebben. Samen zoeken we naar waar het probleem vandaan komt en gaan we ermee aan de slag.

Zelfvertrouwen

De sterke kanten van uw kind worden benadrukt. Wat gaat er wél goed? Van daaruit leert uw kind nieuwe vaardigheden. Deze sluiten aan bij de belevingswereld van uw kind en op de methodes van de school. Door deze positieve benadering zal het zelfvertrouwen van uw kind groeien. Hij/zij zal steeds vaker denken: ‘Zie je wel, ik kan het wel!’.

Juf & Co kijkt naar wat uw kind nodig heeft

Juf & Co wil kinderen weer plezier laten krijgen in het leren!

Neem contact op