Logo Juf & Co

Onze werkwijze

Juf & Co wil kinderen weer plezier laten krijgen in het leren!

1. Intake

Voordat de bijles of huiswerkbegeleiding van start gaat vindt er altijd een intake plaats. Het heeft onze voorkeur om het intakegesprek samen met u en uw kind te voeren. Wij denken dat het goed is voor de betrokkenheid van uw kind wanneer het een aandeel heeft in het gesprek. In het gesprek maken we kennis met elkaar en bespreken de hulpvraag, verwachtingen en doelen en stellen een plan van aanpak op. Daarnaast lichten wij onze werkwijze toe. Wij vragen u rapporten en toetsgegevens paraat te hebben. Op basis hiervan, uw hulpvraag en de hulpvraag van uw kind gaan we aan de slag. Het intakegesprek duurt maximaal 45 minuten.

2. Plan van aanpak

In het persoonlijke plan van aanpak staan de hulpvraag, verwachtingen en doelen beschreven. Tevens staat er nog praktische informatie over de lessen in. Wij vinden het belangrijk om in het plan van aanpak de sterke kanten van uw kind te benoemen, zodat we deze tijdens de lessen kunnen benutten. Het plan van aanpak wordt zowel door u als uw kind ondertekend. Hierdoor is ook uw kind eigenaar van het plan van aanpak.

3. De lessen

De bijlessen en huiswerkbegeleiding bieden wij zowel individueel als in groepsverband aan. De begeleiding duurt maximaal 45 minuten per keer.

Tijdstip in overleg

4. Evaluatie

Om te kijken of de gestelde doelen behaald zijn, plannen we halverwege en aan het eind van de lessenserie een evaluatie in. Tijdens deze evaluatie bespreken we de resultaten en het welbevinden van uw kind en ronden we de lessenserie af. Indien nodig kunnen we de mogelijkheden voor een vervolgtraject bespreken. Hopelijk vervolgt uw kind vol zelfvertrouwen zijn/haar verdere schoolloopbaan!

Contact met school

Vanaf 2021-2022 bieden wij leerlingbegeleiding aan op scholen. Dit kan onder of na schooltijd. Deze mogelijkheid is er ook in schoolvakanties. Scholen kunnen hiervoor een beroep doen op het Nationaal Programma Onderwijs. Te denken valt aan extra uitleg van een bepaald onderwerp/thema aan een klein groepje zoals breuken, procenten, kommagetallen of klokkijken, begrijpend lezen en (werkwoord)spelling. Dit kan gaan om losse lessen, maar ook om een lessencyclus. Begeleiding aan individuele leerlingen, NT2-leerlingen en leerlingen die moeite hebben met concentratie, taakaanpak of leren leren is ook mogelijk. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Contact

Juf & Co kijkt naar wat uw kind nodig heeft

Juf & Co wil kinderen weer plezier laten krijgen in het leren!

Neem contact op